Turistické cíle v okolí

Žďárské vrchy

Vítejte ve Žďárských vrších. Vítejte v oblasti, jenž je jednou z ekologicky nejzachovalejších v České republice a proto je nazývána jejím zeleným srdcem. Přibližně 60 % krajiny je zalesněno a to byl jeden
z důvodů, proč na velké části oblasti byla 25. 5. 1970 zřízena CHKO. Krajina je protkána stovkami kilometrů turistických tras vhodných i pro výlety na kole. Žďárské vrchy nabízí i  ideální podmínky pro zimní turistiku. Nalezneme zde také 4 naučné stezky. Tuto oblast nalezneme ve východní části Českomoravské vrchoviny mezi městy Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Pernštejnem - Bystřice nad Pernštejnem. V krajině se harmonicky snoubí půvabná příroda spolu se sídlištními útvary. Kouzlo zdejší krajiny uchvátilo i mnohé umělce. Za všechny jmenujme Antonína Slavíčka a jeho cyklus
"U nás v Kameničkách". Pro oblast jsou typická pahorkatá pohoří s mělkými širokými údolími, s mírnými svahy a se zaoblenými vrcholy. Jedním z typických krajinných prvků oblasti jsou roztroušené skalní útvary na hřebenech Žďárských vrchů, většina z nich je chráněna jako přírodní památka. Nejznámější jsou vrchy Devět skal, Čtyři palice nebo Čertův kámen. Vyskytují se zde také vzácné a chráněné druhy rostlin. Z jen fragmentárně  zachovaných přírodních porostů jedlobučin je neznámější národní přírodní rezervace Žákova hora, kde můžeme najít pramen řeky Svratky. Součástí krajiny na  Žďársku, dotvářející její podobu a půvab, jsou dochované lidové stavby. V horských oblastech můžeme najít roubené lidové stavby a
v okolí Žďáru zděné. V oblasti se nacházejí také četné historické a kulturní památky. Pozoruhodná jsou sakrární díla v duchu  barokní gotiky provedená barokním architektem Janem Santinim Aichlem, z nichž kostel na Zelené hoře je zapsán v seznamu památek Unesco, i množství gotických hradů a zřícenin. Mezi nejznámější patří Pernštejn, Zubštejn, Dalečín. Přejeme hezké zážitky z putování po přírodních krásách, historických památkách a i dalších zajímavostech Žďárských vrchů a blízkého okolí.

zdroj: vyletnik.cz

Památka UNESCO - kostel na Zelené hoře
Památka UNESCO - kostel na Zelené hoře
Památka UNESCO - kostel na Zelené hoře
Památka UNESCO - kostel na Zelené hoře
Hrad Pernštejn
Hrad Pernštejn
Hrad Pernštejn
Hrad Pernštejn
Hrad Pernštejn
Hrad Pernštejn
Skalní útvar Tisůvka
Skalní útvar Tisůvka
Rybník Velké Dářko
Rybník Velké Dářko
 
Hotel U Hrocha ve Škrdlovicích hodnocení